RÓLAM

14 évesen határoztam el, hogy szeretnék Jézus tanítványaként élni. A megtérésem után eltelt még néhány év, mire igazán megértettem, hogy Isten nem afféle égi rendőrként, ítélettel és elvárások mentén viszonyul hozzám, hanem mennyei apukaként, aki feltétel nélkül szeret és elfogad. Ez a felfedezés vágyat ébresztett bennem, hogy minél több embernek segítsek felfedezni Isten kegyelmét és feltétel nélküli szeretetét, ez hajt a szolgálatban azóta is.

Első prédikációmat 21 évesen tartottam egy keresztény ifjúsági táborban, és ebben az időszakban indítottam el és vezettem többedmagammal a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség egyik diákkörét. A bibliaórák vezetése meghatározó szolgálatommá vált, élveztem, hogy hívőket és keresőket egyaránt segíthetek abban, hogy felfedezzék a Biblia felszabadító igazságait. Később képzéseket tartottam nem hívőknek szóló felfedező bibliaórák vezetéséről.

2009-ben végeztem a Budapesti Gazdasági Főiskola (ma Budapesti Gazdasági Egyetem) Külkereskedelmi Főiskolai Karán közgazdászként, nemzetközi kommunikáció szakon. Ezután különböző kommunikációs ügynökségeknél dolgoztam. Isten azonban a szívemre helyezte, hogy a szakmai tudásomat minél inkább az evangélium ügyéért kamatoztassam, amely a világ legfontosabb üzenete.

Miután megnősültem, és feleségemmel, Enikővel Kistarcsára költöztünk, Isten a szívünkre helyezte egy helyi bibliaóra elindítását, ez a munka 2013-ban el is indult. Ebből nőtt ki egy gyülekezet plántálásként a kistarcsai Golgota Gyülekezet, amelynek 8 éven át alapító lelkipásztoraként szolgáltam. Isten úgy vezetett, hogy a gyülekezet vezetését 2023. szeptemberében átadtam Horogh Gergőnek, aki évekig szolgált mellettem segéd lelkipásztorként.

Bár gyakorlatilag a szolgálatom kezdete óta aktívan használtam az online kommunikációs eszközöket, 2022-ben döntöttem úgy, hogy tudatosan az online tartalomkészítés felé fordulok. Az Ipsos Religion 2023 kutatás szerint Magyarország lakosságának 62 százaléka tartja magát vallásosnak, de csak 11% jár rendszeresen istentiszteletre. Ezért a szolgálatommal elsődlegesen azokat szeretném elérni, akik még nem, vagy már nem járnak gyülekezetbe, vagy templomba, de fontosnak tartom a hívők szolgálatra való felkészítését is, így feléjük is szolgálok tartalmakkal és gyülekezeti prédikációkkal.


Szolgálatom másik pilléreként a Lausanne Movement nevű missziós szervezet globális vezetői csapatának munkáját segítem. A szervezet küldetése, hogy különböző felekezeti és szervezeti hátterű keresztény vezetőket segítsen együttműködni annak érdekében, hogy az egyház minél hamarabb elvégezhesse a Jézustól kapott nagy küldetést, hogy tanítvánnyá tegyünk minden népet.